Thursday, March 5, 2020

"CÂU CHUYỆN KINH TẾ" - ĐÀI VOA (GIÁO SƯ TIẾN SĨ KHUƠNG HỮU LỘC)

GS. TIẾN SĨ KHUƠNG HỮU LỘC Xin kính gởi đến qúy vị và nhờ kính chuyển
Show mới nhất Câu Chuyện Kinh Tế - Đài Voa 2/28/20
Cuả Giáo Sư Tiến Sĩ KHƯƠNG HỮU LỘC


Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe chuơng trình đài VOA phỏng vấn GS. TS Khương Hữu Lộc:Những điểm chính yếu cuả kinh tế Việt Nam bộc lộ rõ trong muà dịch Corona.

Câu chyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay sẽ xoay quanh việc dịch coronavirus đang và sẽ gây hại cho kinh tế Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ như thế nào.
  
https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/620163518740566/UzpfSTE1MzAyNjYzMDg6MTAyMTU1MjUyNTQ1OTQzOTY/

No comments: