Monday, June 29, 2020

4 DIỆN BỊ CẤM NHẬP CẢNH MỸ TỪ 24 THÁNG 6 NĂM 2020 (LS. NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG)

4 diện thị thực không di dân bị cấm nhập cảnh Mỹ từ 24 Tháng Sáu

 

Từ ngày 24 Tháng Sáu, 2020, Mỹ cấm nhập cảnh diện visa J-1, bao gồm sinh viên, học giả, thực tập sinh, giáo viên, sinh viên tốt nghiệp y khoa nước ngoài, khách quốc tế, cố vấn trại và giám đốc thể thao mùa Hè, giúp việc gia đình, và sinh viên du lịch Hè. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

 

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 190,000 luật sư nhưng chỉ có 238 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

 

Vào ngày 22 Tháng Sáu, 2020, Tổng Thống Donald Trump ban hành một tuyên bố đình chỉ nhập cảnh của người nước ngoài theo diện thị thực không di dân vào Hoa Kỳ để làm việc. Những diện không di dân sẽ bị ảnh hưởng của tuyên bố này là diện H-1B, H-2B, J visa và L visa. Tuyên bố mới có hiệu lực vào ngày 24 Tháng Sáu, 2020.

Diện visa H-1B là một loại chiếu khán không di dân dùng để bảo lãnh những người có nghề nghiệp chuyên môn vào Hoa Kỳ làm việc. Sở dĩ diện này được lập ra vì rất nhiều công ty ở Hoa Kỳ thiếu chuyên viên, hoặc không đủ nhân viên chuyên nghiệp nên cần thêm những tài năng đã được đào tạo ở nước ngoài vào làm việc ở Hoa Kỳ. Diện visa H-1B đòi hỏi người nước ngoài phải làm việc với tư cách chuyên môn, bằng cấp tối thiểu là cử nhân, không được làm mất việc làm của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, và phải được trả với mức lương theo thị trường hoặc cao hơn.

Diện visa H-2B là một loại chiếu khán không di dân cho phép công ty thuê người làm việc ở Hoa Kỳ tạm thời không phải là nông nghiệp. Việc làm phải có tính chất tạm thời trong một khoảng thời gian giới hạn như xảy ra một lần, nhu cầu theo mùa, nhu cầu cao điểm hoặc nhu cầu không liên tục. Điển hình là những người làm việc ở những resort và hotel trong thời kỳ cao điểm.

Diện visa J-1 là một loại chiếu khán không di dân được cấp cho những người muốn vào Hoa Kỳ để tham gia các chương trình văn hóa giáo dục. Diện visa J-1 bao gồm sinh viên, học giả, thực tập sinh, giáo viên, sinh viên tốt nghiệp y khoa nước ngoài, khách quốc tế, cố vấn trại và giám đốc thể thao mùa Hè, giúp việc gia đình, và sinh viên du lịch Hè.

Diện visa L-1 là một loại chiếu khán không di dân và được dùng cho những cơ sở thương mại ở những quốc gia khác muốn khuếch trương ở Hoa Kỳ. Diện này đòi hỏi rằng quý vị phải có cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ và bỏ vốn ít nhất là 50% vào một cơ sở thương mại hoặc bỏ vốn ít nhất là 50% để thiết lập một cơ sở thương mại mới ở Hoa Kỳ. Dĩ nhiên khi cơ sở phát triển thì phải cần thêm nhiều nhân lực hoặc hoán chuyển nhân sự của ban giám đốc, hội đồng quản trị, hoặc nhân viên có khả năng đặc biệt. Sau khi đầu tư vào hoặc thiết lập cơ sở thương mại ở Hoa Kỳ, quý vị có thể chuyển những giám đốc, nhân viên trong ban quản trị, hoặc nhân viên có sự hiểu biết đặc biệt của cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ sang Hoa Kỳ để làm việc.

Tuyên bố này được áp dụng vào những diện thị thực không di dân trình bày trên nếu:

1-Họ ở bên ngoài Hoa Kỳ vào ngày tuyên bố có hiệu lực.

2-Không có thị thực không di dân vào ngày tuyên bố có hiệu lực.

3-Không có giấy thông hành hợp lệ vào ngày tuyên bố có hiệu lực hoặc được cấp vào bất kỳ ngày nào sau đó cho phép được nhập cãnh Hoa Kỳ. Những giấy thông hành như thư vận chuyển, giấy do Bộ Ngoại Giao cấp để lên máy bay, hoặc giấy advance parole.

Ngoài ra, tuyên bố ngày 24 Tháng Sáu, 2020, gia hạn tuyên bố ngày 22 Tháng Tư, 2020, tới ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020.

Tuyên bố ngày 22 Tháng Tư, 2020, là tuyên bố đình chỉ không cấp thị thực di dân ngoại trừ là diện vợ/chồng và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Những hồ sơ bị ảnh hưởng của tuyên bố ngày 22 Tháng Tư, 2020, là diện công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha/mẹ và hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên như: 1) diện ưu tiên 1 – thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi; 2) diện ưu tiên 2A và 2B – thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi; 3) diện ưu tiên 3 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình; và 4) diện ưu tiên 4 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em. Nói cho rõ là lãnh sự Hoa Kỳ sẽ không phỏng vấn những hồ sơ thị thực di dân bị ảnh hưởng tới sau ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020. [qd]

 

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Bảy, 2020.

 

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2014, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

 

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

 

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Năm, 2015, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

 

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Năm, 2008, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

 

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Tám, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

 

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2020-07%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.nguyenluu.com/vietnamese.html. Điện thoại (949) 878-9888.


No comments: