Sunday, June 7, 2020

QUỲNH, MỘT ĐỜI (THƠ HOÀNG LAN CHI)

Quỳnh, một đời - Thơ Hoàng Lan Chi

  

Người đi rồi, nắng về trên phố lạ

Con bướm vàng hàng dậu ngẩn ngơ bay

Đoá Quỳnh nở đêm qua vừa rũ cánh

Hương vẫn còn ấp kín cả bàn tay

 

Để  nỗi nhớ bốc dần theo khói thuốc

Đuổi theo người có kịp tối hôm nay

Nghe ngập ngừng trĩu nặng có đâu hay

Chữ ân ái hay là tình ân ái

 

Người sẽ đi không bao giờ trở lại

Hay sẽ về trong chuyến sớm ngày mai

Tình không ủ để đêm dài con gái

Mênh mông buồn tưởng đá nát vàng phai

 

Một đời đi và một đời ở lại

Một đời buồn phủ kín một đời xa

Một đời yêu trên từng cõi sát na

Một đời chết –ngàn thu hồ vĩnh biệt

 

Hoàng Lan Chi 12/2014

 


No comments: