Saturday, June 13, 2020

VN. ASEAN TĂNG TRƯỞNG CAO NĂM 2021, SAU ĐẠI DỊCH (ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

CHUƠNG TRÌNH ĐÀI VOA PHỎNG VẤN GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2020

VN, ASEAN tăng trưởng cao năm 2021, sau đại dịch?

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=729481807861649&ref=watch_permalink

 

Loc Huu Khuong

Mời ace tham gia bàn luận Kinh Tề mot cách tích cực, lịch sự và tri' thức để cung nhau tìm hiểu ve Kinh Tế. Chúng ta nên tôn trọng những ý kiến khác biệt của người khác.

 


No comments: