Thursday, June 25, 2020

Ô CHỮ (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)


Ô CHỮ

 

Ta đi tìm ô chữ

Ô chữ nào cho ta,

Ô chữ nào cho người

Ô chữ nào còn rớt

Trên phận người trăm năm

Ô chữ nào màu hồng

màu xanh, vàng, tím  ,đỏ

Ô chữ con phố đó

Giờ nhạt nhòa sương đêm

Ta lang thang cùng miền

Trầm tư lẫn day dứt

Đồi xanh ta nhẩm tính

Đồi bạt gió , còn chi

Trăm năm một phiến lá

Hỏi trần gian có gì

Ta đi tìm ô chữ

Ô chữ quá mênh mông

Một câu đầy tam giới

Một chữ cũng không vơi

Ô chữ xanh vàng đỏ

Rớt hoài xuống hư không

Dấu thân trong cuộc mộng

Ô Chữ hóa  bềnh bồng

 

Oklahoma June 17, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: