Tuesday, June 16, 2020

NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀ "TRIẾT LÝ PHÂN NGỰA" CỘT ĐIỆN Ở MỸ... (HOÀI AN)


Nguyễn Xuân Phúc và câu “triết lý phân ngựa” cột điện Mỹ biết đi sẽ về Việt Nam

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrEPuoMBNYE&list=RDCMUCedhIhWwTYnoPvR-o62Oa8g&index=27

No comments: