Sunday, June 7, 2020

SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG (NS. MẠNH PHÁT- KIM LIÊN B NGUYỄN TRÌNH BÀY)Kim Liên B Nguyển

 

Có nhiều việc trong quá khứ , không muốn nhớ lại vì...buồn, nhưng ngược lại có nhiều sự kiện đã qua lâu, nhưng cứ nhớ hoài không quên, bởi là kỷ niệm đẹp,.... Trong thời gian không đi đâu được vì dịch bệnh, lại nhớ về một bài ca kỷ niệm , nhờ đó mà gặp được một nữa của mình, xin gởi đến các anh chị và các bạn nhạc phẩm : " Sương lạnh chiều đông " của nhạc sĩ Mạnh Phát ( đã đăng trên trang facebook của Liên vào tháng 10 năm ngoái ) nghe lại cho đở buồn trong lúc ở nhà vì Covid...

 

https://www.facebook.com/100007034269099/videos/2708916896019426/UzpfSTEwMDAwNzAzNDI2OTA5OTpWSzo2MTAzOTkwODYyMzY2NDE/


No comments: