Wednesday, June 24, 2020

QUÁN VẮNG & OFFLINE (LÊ NGUYỄN THƯƠNG THƯƠNG)QUÁN VẮNG

!... ta là quán vng
Gót ngà em b
ước qua
Gi
a trưa khô khc nng
Chút mát khách đ
ường xa

Mi
ng hoa cười tíu tít
M
n ngt chát đu môi
Ta _ già nua mõi m
t
Em _ có còn tinh khôi?!...

OFFLINE

Miệng hoa cười lúng liếng
ồ em _ người hay tiên?
rượu chưa uống lòng đảo...
...điên


Chiều AQ nắng tắt
ly cafe đậm đặc
tim hình như đang im...
... bặt

Phước Hải mưa bay bay
ai cấm lòng ai say?
ngày đầu ta gặp OFF...
... LINE

(Lê Nguyễn Thương Thương)
ngày offline đầu tiên tại chùa PH & cafe AQ...

No comments: