Sunday, June 28, 2020

RIP: QUẢNG TÂM - ĐỖ THỊ ANTHÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Được hay tin thân mẫu của:

Anh Nguyễn Chí Thìn học trò trường BỒ ĐỀ Tuy Hòa - Phú Yên hiện định cư CANADA

Anh Nguyễn Chí Bảy , hiện định cư CANADA

Anh Tâm Thể - Nguyễn Thanh Tịnh (TỊNH NHEO ) nguyên là cựu huynh trưởng GĐPT Bảo tịnh- Tuy Hòa -Phú Yên

 

Cố Phật Tử : Quảng Tâm – Đỗ Thị An

Nguyên sanh : Kỷ Tỵ niên tại làng Hòa Đa – An Mỹ -Tuy An -Phú Yên

Mãn Phần : 25/6/2020 nhằm ngày mùng 5/5 Canh Tý tại TP Tuy Hòa -Phú Yên

Hưởng thọ : 92 tuổi

 

Xin thành kính chia buồn đến gia đình anh Tâm Thể -Nguyễn Thanh Tịnh

Nhất tâm nguyện cầu Hương linh cố Phật Tử Quảng Tâm -Đỗ Thị An VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

 

OKLAHOMA June 24, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: