Thursday, June 11, 2020

EM CÒN NỢ TUI (PHAN NI TẤN)


Em Còn Nợ Tui - Thơ phan ni tấn

  

Có một dạo qua cầu tre lắc lẻo

Dòm trời mây khô héo, gió hiu hiu

Soi bóng nước thầy mặt mình buồn thiu

Nghe trong hồn rụng vài xâu trái nhớ

 

Tức cảnh sanh tinh chớ hơi đâu cắc cớ

Nhớ mần chi ba cái mớ nợ duyên

Đời bạc bẽo rước lấy chỉ thêm phiền

Rứa mà nhớ bất nhơn từ cái thuở...

 

Em còn nợ tui một vừng trăng

Cài trên tóc, hổng chịu cho khều xuống

Tui đòi chết em chẳng thèm luống cuống

Còn chọc quê, ngún nguẩy, nói lêu lêu

 

Em còn nợ tui một lời yêu

Treo chót lưỡi ngo ngoe không cho tướt

Tui đòi khóc em cười chê mít ướt

Hứa chừng nào chết ngủm, mới nói nghe

 

Em còn nợ tui một bờ tre

Nơi con trai thường tới lui ve gái

Nhưng cái bữa mắc giống gì em ngại

Uổng công tui thắc thẻo đợi buồn hiu

 

Em còn nợ tui một tiếng kêu

"Chú ơi chú", giọng dễ thương ngày nọ

"Cháu" đi rồi,vẫn thèm thuồng miếng nhớ

Chép miệng ngồi ôn lại buổi xưa xanh

 

Em còn nợ tui trái lanh chanh

Treo trong ngực hồng hồng mang cá mỏng

Trôi trong mắt lênh đênh trời biển động

Em ngon ơ như trăng nở trên trời

 

Em còn nợ tui một cuộc chơi

Làm cô dâu về nhà chồng, thành vợ

Tròn xoe mắt, thụt lùi làm bộ sợ

Rồi co giò chạy tét phía trời xanh

 

Ngày với tháng lù đù ấy mà nhanh

Vác thiều quang chạy biệt mù thiên dã

Bỏ lại tui một mình cười giả lả

Kể chuyện buồn mà chữ cứ trong veo.

 

Phan Ni Tấn


No comments: