Friday, June 5, 2020

BIỂU TÌNH, BẠO LOẠN GÂY THIỆT HẠI NHƯ THẾ NÀO CHO KINH TẾ MỸ? ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘCBiểu tình, bạo loạn gây thiệt hại như thế nào cho kinh tế Mỹ?

Recorded Live

VOA Tiếng Việt Với GS>TS. KHƯƠNG HỮU LỘC

Xin bấm vào web để nghe cuộc phỏng vấn ngày 5 tháng 6 năm 2020

https://www.facebook.com/watch/live/?v=728379434632127&ref=watch_permalink

 No comments: