Tuesday, June 16, 2020

TẠI SAO NỮ THẦN CÔNG LÝ CÓ DẢI BĂNG CHE MẮT? (DUONG TRAN)

TẠI SAO NỮ THẦN CÔNG LÝ CÓ DẢI BĂNG CHE MẮT?

 

Hình tượng Nữ thần công lý (Lady Justice) có một dải băng che mắt (blindfold), một tay cầm kiếm và một tay cầm cán cân công lý có ý nghĩa gì?

 

DẢI BĂNG BỊT MẮT biểu thị sự khách quan, công tâm. Công lý được thực thi mà không bị chi phối bởi sự sợ hãi, tiền bạc hoặc quyền lực. Nữ thần không nhìn để không biết bị cáo ăn mặc ra sao, tướng mạo thế nào, là kẻ giàu có hay người nghèo hèn, kẻ quyền thế hay người bình dân, người quen thân hay kẻ xa lạ. Nữ thần bịt mắt để không thiên vị và nữ thần sẽ lắng nghe tất cả các bên.

 

CÁN CÂN CÔNG LÝ: Tất cả các chứng cứ phải được cân nhắc dựa trên giá trị của chính nó.

 

THANH KIẾM đại diện cho sự trừng phạt, nhưng thanh kiếm ở vị trí thấp hơn cán cân công lý. Điều đó có nghĩa là chứng cứ phải được xem xét khách quan trước khi trừng phạt.

 

CON RẮN dưới chân biểu thị cho cái ác và sự dối trá. Chân của Nữ thần đạp dập đầu con rắn trên cuốn sách.

 

CUỐN SÁCH chính là biểu thị cho luật pháp. Tội ác phải được xét xử và bị trừng phạt trên cơ sở luật pháp.

 

(Fb Duong Tran)


No comments: