Friday, June 19, 2020

CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (JUNE/19/2020)Xin kinh mời quý anh chị theo giỏi chương trình Kinh Tế Đài VOA do GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC thực hiện hằng tuần.

Người dân Mỹ và Việt Nam lãnh tiền cứu trợ đại dịch

https://www.facebook.com/watch/live/?v=850842458741492&ref=watch_permalink

No comments: