Sunday, June 21, 2020

THƯƠNG TIẾC (MAI CHÂU MGM)

 Bài thơ cuả Ds Mã Gia Minh ( chồng của ca sĩ Hoàng Oanh)

Thưa các bạn, tôi là một cựu quân nhân của QLVNCH. Ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Kỷ Niệm của QLVNCH. Hôm nay tôi chia xẻ bài thơ viết vào ngày 19/6/1995 để tưởng nhớ các Anh Chiến Sĩ đã hy sinh trong cưộc chiến miền Nam. Các Anh đã hy sinh cho chúng tôi được sống. Chúng tôi luôn Cảm Tạ và tưởng nhớ đến Các Anh.

 

THƯƠNG TIẾC

 

Người ngồi đó, Anh Linh Hồn Tử Sĩ
Mắt Anh Buồn thăm thẵm tận hư vô
Thân gầy gò mang trĩu nặng ba-lô
Tay ghì súng sẵn sàng chờ địch đến
Người ngồi đó, Anh Hồn Anh Lính Chiến
Sư Đoàn 5,7,9,1,2,3
21, 22, 25, 18, 23
Mũ Xanh, Đỏ, Nâu, Đen đầy chiến tích
Người ngồi đó, dáng u buồn Thương Tíếc
Đoàn Thần Phong vừa gẫy cánh đại bàng
Sóng Đại Dương đang phẫn nộ khóc than
Nhuộm máu đỏ biết bao nhiêu chiến sĩ
Người ngồi đó bên giòng sông Thạch Hãn
Đất Hạ Lào, Đồi 31, 30
Cổ Thành buồn An Lộc, Khánh Dương ơi
An Hoà đó, Chu Pao đầy tiếng nấc
Người ngồi đó, đón chờ từng Chiến Hữu
Pleiku buồn, Tân Cảnh, Khóc Charlie
A Lưới, A Shao, Ái Tử Làng Vei
Đường Huyết Tử, Lộ 13,14
Người ngồi đó, những trại tù đầy máu
Từ Lạng Sơn chạy đến Mũi Cà Mau
Bạn đồng hành bị hành hạ khổ đau
Chí bất khuất không đầu hàng phiến cộng
Người ngồi đó, cho Việt Nam được sống
Xin khẩn cầu Hồn Vị Quốc Vong Thân
“SINH VI TƯỚNG SĨ, TỬ VI VIỆT THẦN”
ĐEM NO ẤM THANH BÌNH CHO NƯỚC VIỆT.

 

MAICHÂUMGM- Cục Quân Y QLVNCH
Orange County 19/6/1995
*Hình ảnh từ Internet. Cám ơn Cao Niên Việt Hạc.


No comments: