Tuesday, June 30, 2020

HỎI ĐÁ (TUYẾT TÂM)


HỎI ĐÁ ?

 

Đá đứng giữa trời đất bao la

Gió táp mưa sa nước xối xa

Có đau có lạnh không hởi đá?

Trơ trọi cô đơn ...ôi xót xa

Nhưng ai cũng muốn mình là đá

Trơ gan cùng tuế nguyệt nên Sơn hà

Tôi chỉ thèm chai lỳ như đá

Chẳng biết đau cũng không buồn

An nhiên tự tại niên muôn

Giữ vững niềm tin không sầu muộn

Để sống với người thân lắm nỗi niềm

Và luôn là mình...sống lặng im

 

Tuyết Tâm


No comments: