Monday, June 29, 2020

VỊ NHỚ (LÊ THỊ NGỌC NỮ)Vị nhớ

 

Thuở thơ ấu của tôi
Mái tranh bồi hồi ấm
Sớm sớm má lặng thầm
Bóng in trầm vách lá

 

Chiếc đèn dầu dân dã
Bếp lửa tỏa niềm vui
Nồi khoai nấu ngọt bùi
Vài củ vùi thơm nức

 

Con vươn vai vừa thức
Nghe tiếng mực nước lên
Gió bến sông nhẹ tênh
Ban mai bềnh bồng thả

 

Bập bùng reo bên má
Tiếng lửa ngã nghiêng say
Đơn sơ khoai sáng nay
Theo con hoài vị nhớ…

 

Lê Thị Ngọc Nữ


No comments: