Thursday, June 18, 2020

TÌNH CHA MUÔN THUỞ

TÌNH CHA MUÔN THUỞ

 Buồn hay vui, Cha cũng cam để dạ. Khóc hay cười, Cha để cả trong tim

Dòng nước mắt một đời không uống cạn. 

Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi.

Vì TÌNH CHA muôn thuở vốn không lời.

Trong lặng lẻ âm thầm như chiếc lá.

Buồn hay vui, Cha cũng cam để dạ.

Khóc hay cười, Cha để cả trong tim.

Như đại dương lòng biển cả lặng im.

Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn.

Công dưỡng dục suốt một đời Lận Đận.

Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm.

Bên đời con Cha một bóng âm thầm.

Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu.

Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu.

Bởi TÌNH CHA luôn lắng dịu ngọt ngào.

Tuy giá băng nhưng sâu thẳm bao nhiêu.

Cho mà chẳng mong chút nào đền đáp.

Rồi mai kia trên đường đời muôn dặm.

Con mới hay sâu thẳm tấm lòng Cha.

Luôn bao dung và cũng rất mặn mà.


No comments: