Tuesday, August 4, 2020

NHỮNG CON ĐỪỜNG TA ĐI QUA (THY AN)Những con đường ta đi qua

 

những con đường ta đi qua
không còn rợp bóng
mà chỉ là hàng cây trụi lá
tiếng nói của buổi chiều thật nhẹ


như tiếng mẹ trong lòng
nghe sao thiết tha

những con đường ta đi qua
mặt trời thật sáng


thành phố bao thập kỷ nhưng vẫn lạ
tiếng của chim trên cỏ hoa
như giọng cha thật buồn
theo gió miền xa

 

những con đường ta đi qua
có ngọn cờ treo rủ
đoàn người lầm lũi đi trong tối
bước chân trên đá


bóng ma không hình dạng
ngậm ngùi kỷ niệm xa

những con đường ta đi qua
bạn bè cúi mặt – một bàn tay vẫy
ai còn ai mất
hoa lá một thời bật khóc
nhớ quê hương nghèo rất xa

những con đường ta đi qua
tắt nghẹn trong lòng


như tiếng gọi của mẹ cha
tiền nhân ghi trên đá
một mảng trời quên lãng
ánh mắt buồn sao thiết tha…

 

thy an


No comments: