Sunday, December 6, 2020

CÂY BÀNG LẺ NGỌN (HUỲNH LIỄU NGẠN)

 Cây bàng lẻ ngọn

 

Biết em còn nhớ hay quên. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

ngó đêm ai gọi bên đường
như trong mộng tưởng vô thường nhắc tên
em còn đi xuống đi lên
anh ra đầu ngõ nhìn lên trên trời
cây bàng lẻ ngọn lá rơi
để người xóm dưới đợi người xóm trên
biết em còn nhớ hay quên
cây bàng lá rụng nhặt lên lượm về
rồi thôi anh qua con đê
mà xưa thuở đó em chê anh nghèo
cây bàng vàng lá rụng theo
làm vương ngọn gió cheo leo mái đầu
ai che em về bữa sau
cho anh nhặt lá bàng khâu mối tình.

 

Huỳnh Liễu Ngạn

No comments: