Tuesday, December 29, 2020

RIP: LÂM TẤN NGUYÊN

 CHIM VỀ NÚI NHẠN 

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:


 CỤ ÔNG  LÂM TẤN NGUYÊN

PHÁP DANH:  LIỄU MINH

thân phụ của Natalie (Nga) và là nhạc phụ của anh Trần Đại (Trưởng Ban Giám Sát Hội Đồng Hương Phú Yên) MÃN PHẦN NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2020 TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA.


Hưởng Thọ 98 tuổi.

CVNN thành thật chia buồn cùng Nga và anh Trần Đại, nguyện xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng. 


Thành Kính Phân Ưu

*Xin xem Cáo Phó và Phân Ưu phía dưới để biết thêm chi tiết
No comments: