Tuesday, December 8, 2020

TRĂNG (PHƯỢNG CÁC VŨ THI MƯU)

 Trăng

 

Cả đêm dài thức mãi giữa hồn trăng.

(Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Trăng chơi vơi
Trăng ngọc dát đêm nồng
Trăng lãng đãng
Trăng mời ru điệu múa
Đêm có hỏi ai mơ về chốn cũ
Có phiêu bồng nghiêng ngửa dấu trần ai
Thôi chia ly điệp khúc nương sầu
Trăng hờn dỗi
Trăng ru hồn ai ngủ
Mộng đêm thu ruổi về quê cũ
Nương thương bồng thân ngọc trắng nguyên xưa
Trăng hò hẹn đêm dài nhung nhớ
Ly rượu nồng ấm cả hồ trăng
Ngâm nga ai cả cười du lãng
Cho duyên hồng ngấp nghé chốn sương xa
Thương trăng nhớ trăng trong bóng tối hao gầy
Ai mê cảm gửi giùm ta nuối tiếc
Trăng dưới thấp, trăng mờ cao điệu múa
Cõi cung hằng thoang thoảng dấu hương bay
Thánh thót rừng trăng ngàn hoa lơi lả
Cả đêm dài thức mãi giữa hồn trăng.

 

Phượng Các-Vũ Thị Mưu

No comments: