Thursday, December 3, 2020

TẠM BIỆT ĐÀ LẠT (AN SƠN)

 

TẠM BIỆT ĐÀ LẠT

 

Giã từ liêu trai phố lạnh

Dìu nhau tới đỉnh Khánh Lê*

Nghiêng vai cho tình rớt lại

Dẫu tâm tư muốn mang về

 

Một mai đường qua phố chợ

Tình cờ còn gặp lại nhau

Thì chia nụ cười dĩ vãng

Áo xưa dẫu có phai màu

 

Em về thân cò vốn dĩ

Ta xăn tay áo đời thường

Mùa đông cạn dần tờ lịch

Chờ ngày nắng mới mà thương

 

AN SƠN

Đà Lạt 29/11/2020* Đèo Khánh Lê trên QL 27 nối liền Khánh Hòa - Lâm Đồng


No comments: