Thursday, December 10, 2020

NHỚ MỘT CUỘC TÌNH 2 (HĐD)

 

Nhớ Một Cuộc Tình 2 !!!


Nhớ mãi Tình Em trong Tim Anh
Một Thời Hoa Mộng của Ngày Xanh
Cuộc Tình Ngày đó ôi đẹp quá
Tình mãi còn vương giấc Mộng Lành !

Nhớ thương Thương nhớ Hình Bóng Cũ
Một Người Em Gái Đất Pleiku !
Cuộc Đời Dâu Bễ đâu Ai biết ?
Tình dẫu xa rồi ! Nhớ Thiên Thu !!!

HDD

No comments: