Wednesday, December 16, 2020

PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG (AN SƠN)

 


PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG

 

Hăm ba tháng mười đã qua mấy bữa

Trời sao còn lần lựa chẳng thôi mưa

Mưa ... mưa

Câu thơ thi nhân nối đời đứt khúc

Thiếu phụ đêm thâu meo mốc nỗi buồn

Mưa

Thấm hồn ta bóng cũ quê hương

Nhịp súng cầm canh như tiếng người quen biết

Cha ôm bếp lửa cho qua cơn sốt rét

Nhìn con mình góa phụ tuổi còn non

Chim cú kêu khan từ góc vườn hoang

Nghe quen tai cũng thành dạ khúc

Dạ khúc chiến tranh

Phiên khúc nhọc nhằn

 

Mưa ngàn năm qua cõi nhân sinh

Cho bồi, lở hai bờ hư thực

Ta  ngoái lại nhìn về con dốc

một đời leo

Mây trắng qua đầu.

 

AN SƠN


No comments: