Wednesday, December 16, 2020

SAO SÀI GÒN BIẾT ? (KH- VÕ THÀNH ĐÔNG)

 

(Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)


Sao Sàigòn biết (?)

 

Sao Sàigòn biết ta ra đi
Mà mưa rưng nhỏ giọt chia ly
Mà nắng khóc hoe vàng mắt phố
Và gió buồn treo lững áng mây

 

Sao Sàigòn biết ta chia xa
Mà trăng sa phủ kín sân nhà
Mà tán lá thôi là bóng mát
Và biển sầu nát ngọn sóng qua

 

Sao Sàigòn biết ta về thăm
Mà đường xưa giấu mặt thay tâm
Mà sông cũ cạn khô dòng nước
Và bóng người ước hẹn biệt tăm

 

Sao Sàigòn biết lòng ta đau
Mà khơi ký ức tản di sầu
Mà chít vành sô ngày biệt xứ
Khóc nỗi chia lìa cuộc bể dâu

 

KH – Võ Thành Đông


No comments: