Sunday, December 27, 2020

MƯA TRONG ĐỜI TÔI (NAM GIAO)

 

Mưa trong đời tôi

 

Mưa buồn như bài thơ/ Mưa buồn – sao buồn thế? (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

 

Không biết tự bao giờ
Mưa buồn – mưa kể lể
Mưa buồn như bài thơ
Mưa buồn – sao buồn thế?

 

Mưa đầu nguồn – chớp bể
Mưa trắng lối đi về
Mưa lạnh lùng sơn khê
Mưa giăng giăng đầu ngõ

 

Mưa chẳng bao giờ vơi
Mưa lâm râm tâm sự
Mưa chẳng bao giờ vơi
Mưa khóc tình lữ thứ

 

Mưa lướt thướt đêm dài
Mưa tan tan nỗi nhớ
Mưa nghẹn ngào – nức nở
Mưa than thở – nào nguôi

 

Mưa rơi – từng giọt rơi
Mưa ướt cả đời tôi
Mưa buồn – sao buồn thế?
Tìm đâu những nụ cười?

 

Mưa rơi từng giọt – rơi
Mưa rơi trong đời tôi
Mưa buồn – sao buồn thế?
Mưa mãi trong đời tôi…

 

Nam Giao

No comments: