Thursday, December 3, 2020

TA CỨ NGỠ (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

TA CỨ NGỠ

 

Ta cứ ngỡ mình đứng lại

Chờ mùa thu đi qua

Mùa cũng vàng úa

Lá vướng trên hiên nhà

Ta đâu biết

Ngồi đếm từng chiếc lá

Lá đếm hoài thời gian

Vàng xanh mùa mấy độ

Qua rồi bóng xuân thì

Ta cứ ngỡ

Thời gian vẫn cứ trôi

Ta cứ ngỡ

Bóng khuất sau lưng đồi

Chợt nhìn lại

Mùa qua hiên chiều tím

Hồi chuông đẫm ướt

Vai mềm thiên thu

 

Oklahoma November 26,2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: