Saturday, December 5, 2020

VÌ SAO NHÀ NƯỚC CẦN CHI 12 NGHÌN TỶ ĐỒNG ĐỂ GIẢI CỨU VIỆT NAM AIRLINES? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Vì sao nhà nước cần chi 12 nghìn tỷ đồng để giải cứu Vietnam Airlines?

 

Trực tiếp: Câu chuyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Vì sao nhà nước cần chi 12 nghìn tỷ đồng để giải cứu Vietnam Airlines?”. Nhà nước Việt Nam duyệt một gói cứu trợ tổng cộng 12 nghìn tỷ đồng để giải cứu Vietnam Airlines. Điều gì đẩy hãng hàng không quốc gia đến hoàn cảnh đó và liệu việc giải cứu này có mang lại kết quả mong muốn?


https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/3155250744579141


No comments: