Monday, December 14, 2020

TẠ ƠN (THANHXUAN TRAN THI)

 

Tạ ơn

 

Tạ ơn… Xin tạ ơn nhiều! (Tranh: Tào Linh)

 

Tạ ơn cha mẹ sanh ra,
Công lao nuôi dưỡng bao la biển trời.
Tạ ơn nước Việt xa vời,
Những ngày thơ ấu cuộc đời bình an.
Tạ ơn nước Mỹ cưu mang,
Cho cuộc sống được vẻ vang làm người.
Tạ ơn có được nụ cười,
Trên môi luôn nở của người chung quanh.
Tạ ơn những buổi trời xanh,
Tạ ơn những buổi trong lành sáng trưa.
Tạ ơn Trời có nắng mưa,
Để tập nhẫn nhịn cho vừa lòng nhau.
Tạ ơn cả lúc ốm đau
Có người bên cạnh chia nhau nuông chiều.
Tạ ơn… Xin tạ ơn nhiều!

 

ThanhXuan TranThi

No comments: