Tuesday, December 1, 2020

TRẮNG ĐEN MÀU ĐEN TRẮNG (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

TRẮNG ĐEN MÀU ĐEN TRẮNG

 

Có đôi lần đi ngang qua chốn ấy

Thấy con chim

Đen trắng , đôi cánh bay

Rồi ta thấy

Thấy  đêm và thấy ngày

Thấy thật có

Bóng trăng , và bóng nguyệt

Có đôi lần , thấy quanh một vết xước

Và bên kia

Vết xước hóa trầm ngâm

Gió và hoa

Hỏi đâu  nắng thâm trầm

Một góc bể

Bước chân trần gian vội

Có đôi lần

Ta ngồi và ta đợi

Vết  trần phai , vết nhấn , bao nhiêu lăm

Ừ thì  thôi , dấu khuất cũng vuông tròn

Âu là cũng

Một lần ta được đến

Thôi em nhé

Mai này dẫu vàng đá

Cũng là thân bọc lại những phần thân

Ta quay đi

Rồi về lại một lần

Một thói lẫn

Trắng đen màu đen trắng

 

Oklahoma Novenber 13, 2020


No comments: