Thursday, December 10, 2020

NHÌN THEO KHÓI THUỐC (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


NHÌN THEO KHÓI THUỐC

 

Người đàn ông cúi mình, Vo tàn thuốc

Thảy vào đâu?

Chấm hỏi giữa trần gian

Quẳng vào không , ba cõi nơi địa đàng

Người sau, trước

Dấu chân đầy ma mị

Người đàn ông

Thả mình , chân lúy túy

Bước vào đâu , chạm phải những trần phai

Dấu ngược xuôi , lần lựa tấm hình hài

Làn khói mỏng, uốn mình qua biển mặn

Người đàn ông

Tàn cuộc chơi lẳng lặng

Ngồi lại đây , neo đậu bến phong hanh

Gió của không , được mất bại thành

Người muôn thuở, lay hoài chuyện hồ hải

Điếu thuốc kia,

Bềnh bồng dầu ngang trái

Cũng một phen, đen trắng khúc tịch miên

Người đàn ông

Vo tàn thuốc ,vo những muộn phiền

Quẳng vào đó , tàn rơi, đêm lữ thứ

Địa đàng ơi

Chiều nay, trên bến đợi

Trắng mênh mang – trắng cả một thói đời

 

Oklahoma December 6.2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: