Wednesday, December 16, 2020

ĐỒNG BẠC CẮC (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

ĐỒNG BẠC CẮC

 

Đồng bạc cắc

Và vài đồng bạc cắc

Nằm chòng queo , năm tháng với gió sương

Người đi qua

Kẻ đi lại bên đường

Dẫu sáng tối , chẳng một người thăm hỏi

Đồng bạc cắc , mấy ngàn ngày thấm bụi

Bụi trần ai , chồng chất bụi trần ai

Đồng bạc cắc , cũng không thể sỏng xoài

Im lặng biết , đời lắm màu sinh tử

Mới hôm qua

Đồng bạc giấy ghé chơi

Nó hỏi thăm , tình đời trong đêm vắng

Đồng bạc cắc , nhắm nghiền hai con mắt

Khẻ đong đưa , sanh tử một niệm thôi

Qua một đêm , tạo hóa sanh tuổi người

Đời lang bạt, biết ai là bầu bạn

Đồng bạc giấy , thấy đời sao hoang vắng

Còn lại đây , gió bụi một màu phai

Đồng bạc giấy, tưởng mình đã an bài

Nên bình yên , với bạn mới, vĩa hè

Nắng bình minh, vừa đủ tan sương khuya

Đồng bạc giấy , gió đưa về nơi lạ

Tình thế nhân, ngó hoài sao xa quá

Vói lại đây , người gởi trọn lời kinh


Oklahoma December 9, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: