Tuesday, December 8, 2020

NHỮNG CÂU THẬT CHÍ LÝ (ST)

 hòa nhất là NGƯỜI HAY PHÀN NÀN

Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là ĐÁNH MẤT NHIỆT HUYẾT, NIỀM TIN CỦA MÌNH

Nhu cầu lớn nhất của con người là CẢM NHẬN CUỘC SỐNG

Qùa tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng cho mọi người chính là LÒNG KHOAN DUNG

 Điều đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều nhất bây giờ không phải CÁI CHẾT mà là SỐNG NHƯ THẾ NÀO?


Điều vô giá mà bạn cần và có thể chia sẻ là TÌNH YÊU THƯƠNG…

* CHÚC QUÝ BẠN : BÌNH AN & HY VỌNG *


(ST)


No comments: