Thursday, December 3, 2020

NGƯỜI ĐÀN BÀ CHE NÓN (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ CHE NÓN

 

Ngồi bên kia sông

Người đàn bà che nón

Chiếc nón cời

Một lần lành lặn , mấy lần tả tơi

Ngồi nhìn đời

Xuyên qua những lỗ hỏng

Thấy trời xanh , mây trắng bình yên

Người đàn bà cố nhìn

Tìm một chút hư không tận cuộc

Lá vèo bay , con chim nhỏ cũng bay

Người đàn bà của ngày

Bóng tìm về trong tối

Bên kia sông

Lãng đãng cơn gió đông đến vội

Người đàn bà

Che chiếc nón , chiếc nón cời một vòng

Chỉ khác biệt

Vòng đời tròn hay méo

Người đàn bà , nghe heo hút cơn gió

Chiếc nón cời

Đau đáu

Lỗ hỏng mấy ngàn năm

 

Oklahoma November 29. 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: