Thursday, December 10, 2020

THƠ TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI !! (SƯU TẦM)

 

Thơ tiếng Việt tuyệt vời !!!

 

Tiếng Việt của chúng ta thật tuyệt vời !
 Phải nói là bái phục bài thơ lạ kỳ này. Bài thơ được chia sẻ từ nhà nghiên cứu Dân tộc học và Việt học Đinh Trọng Hiếu từ Paris đăng trên "Khuôn Mặt Văn Nghệ".

Không biết tác giả là ai, nhưng khi đọc bài thơ này ta vô cùng khâm phục tác giả của bài thơ, càng thêm yêu quý và càng phải giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt. Vậy mà có kẻ bày ra thứ trò cải tiến nhảm nhí và muốn phá hoại chữ nghĩa của bao thế hệ tổ tiên để lại.
 Bây giờ ta hãy chiêm ngưỡng vẻ độc đáo của bài thơ này :

 

1. Bài thơ gốc :

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
 Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
 Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
 Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
 Qua lại khách chờ sông lặng sóng
 Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
 Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
 Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

 

2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên :

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
 Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
 Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
 Sóng lặng sông chờ khách lại qua
 Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
 Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
 Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
 Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

 

3. Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
 (Sẽ có một bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng) :

Cảnh xuân ánh sáng ngời
 Thơ rượu chén đầy vơi
 Giậu trúc cành xanh biếc
 Hương xuân sắc thắm tươi
 Khách chờ sông lặng sóng
 Thuyền đợi bến đông người
 Tiếng hát đàn trầm bổng
 Bóng ai mắt mỉm cười.

 

4. Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta sẽ được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng) :

 

Mắt ai bóng thướt tha
 Đàn hát tiếng ngân xa
 Bến đợi thuyền xuôi ngược
 Sông chờ khách lại qua
 Sắc xuân hương quyện lá
 Cành trúc giậu cài hoa
 Chén rượu thơ vui thú
 Ánh xuân cảnh mến ta.

 

5. Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc :

 

Ta mến cảnh xuân
 Thú vui thơ rượu
 Hoa cài giậu trúc
 Lá quyện hương xuân
 Qua lại khách chờ
 Ngược xuôi thuyền đợi
 Xa ngân tiếng hát
 Tha thướt bóng ai.

6. Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta đọc ngược từ dưới lên :

 

Cười mỉm mắt ai
 Bổng trầm đàn hát
 Người đông bến đợi
 Sóng lặng sông chờ
 Tươi thắm sắc xuân
 Biếc xanh cành trúc
 Vơi đầy chén rượu
 Ngời sáng ánh xuân.

 

7. Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc :

 

Ánh sáng ngời
 Chén đầy vơi
 Cành xanh biếc
 Sắc thắm tươi
 Sông lặng sóng
 Bến đông người
 Đàn trầm bổng
 Mắt mỉm cười.

 

8. Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ngược từ dưới lên :

 

Bóng thướt tha
 Tiếng ngân xa
 Thuyền xuôi ngược
 Khách lại qua
 Hương quyện lá
 Giậu cài hoa
 Thơ vui thú
 Cảnh mến ta ./.

 

(Khuyết danh)


No comments: