Tuesday, December 29, 2020

HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN ÁO TÍM (KIÊN GIANG)

                                 HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN ÁO TÍM

Tác giả: Kiên Giang

image

Lâu quá không v thăm xóm đo

T ngày binh la cháy quê hương

Khói bom che lp chân tri cũ

Che c người thương nóc giáo đường

Mười năm trước em còn đi hc

Áo tím đim tô đi n sinh

Hoa trng cài duyên trên áo tím

Em còn nguyên vn tui băng trinh

Quen biết nhau qua tình li xm

Cng trường đi din ngó lu chuông

Mi ln chúa nht em xem l

Anh hc bài ôn trước cng trường

Thu y anh hin và nhát quá

Nép mình bên gác thánh lu chuông

Đ nghe khe kh li em nguyn

Thơ thn ch em trước thánh đường

Mi ln tan l, chuông ngng đ

Hai bóng cùng đi mt li v

E l em cu kinh nho nh

Thn thùng, anh đng li không đi

Sau mười năm l anh thôi hc

Nc n chuông trường bui bit ly

Rn rã tng hi, chuông xm đo

Khi nàng áo tím bước vu quy

Anh nhìn áo cưới mà anh ng

Chiếc áo tang lim kín khi su!

Hoa trng thôi cài trên áo tím

Gi làm chi k vt ban đu!

Em lên xe cưới v quê chng

Dù cách đò ngang cách my sông

Vn nh bóng vang thi áo tím

Nên tình thơ kín trong lòng

T lúc gic rung vô xóm đo

Anh làm chiến sĩ gi quê hương

Gi màu áo tím, cành hoa trng

Gi c trường xưa, nóc giáo đường

Gic chiếm lu chuông xây súng

Súng gm rung đ gch nhà th

Anh đem gch nát, xây tường lng

Chiếm li lu chuông, giết k thù

Nhưng ri người bn đng song y

Đã chết hiên ngang dưới bóng c

Chuông đ ban chiu, hi vĩnh bit

Tin anh ra khi cng nhà th

Hoa trng thôi cài trên áo tím

Mà cài trên np áo quan tài

Đim tô công trn bng hoa trng

Hoa tui hc trò, m thm tươi

Xe tang đã khut no đi

Chuông nhà th khóc đưa người ngàn thu

T đây tóc rũ khăn sô

Em cài hoa trng lên m người xưa.

No comments: