Monday, November 1, 2021

GỞI NGƯỜI ĐI (NGÔ MINH HẰNG)

 GỞI NGƯỜI ĐI 

(Tặng những người thực sự vì Quê Hương, dấn thân đấu tranh cho dân tộc)

 

 

Hun hút người đi giữa bụi hồng

Rằng đi để rửa hận non sông

Rằng đi là thách trời sương gió

Là thách mưa giăng, thách bão bùng

 

Là đã coi thường nỗi khổ đau

Và không coi nặng mộng công hầu

Gian nguy thôi cũng không thành chuyện

Thì có hề chi nữa biển dâu !

 

Là đã cho đi cả chính mình

Không màng phú quý, chuộng thân vinh

Giữa khi chán vạn người thiên hạ

Tiền bạc, công danh, lợi ích mình !

 

Là có trái tim đã thiết tha

Thương dân thương nước, xót cho nhà

Ra đi vá mảnh càn khôn để

Trời sáng bình minh, đất thắm hoa ...

 

Dù biết đường đi ấy sẽ dài

Dẫy đầy bão tố, lắm chông gai

Có sao, hay dẫu sao đi nữa

Vẫn chẳng sờn lòng, nhụt chí trai !

 

Tất thắng rồi đây, chính nghĩa ơi !

Bất di bất dịch, luật muôn đời

Xưa nay gian ác tiêu tàn cả

Chẳng lọt qua đâu, tấm lưới Trời !

 

Quê Mẹ người đi sẽ trở về

Đuốc thần rực lửa đốt cung mê

Cờ vàng dân Việt chiêu hồn nước

Muôn cánh tay chung một nguyện thề !

 

 

Ngô Minh Hằng

 

 

 

 

 


No comments: