Wednesday, November 3, 2021

NGỌT LỊM! (Thơ Ý Nga phần 46): ảnh THÔNG XANH & NGUYỄN THÀNH TÀI; thơ: HV-HVC, NGUYỄN THỊ THÊM.

 NGỌT LỊM! (Thơ Ý Nga phần 46): ảnh THÔNG XANH & NGUYỄN THÀNH TÀI; thơ: HV-HVC, NGUYỄN THỊ THÊM.

 

 

 

  

  

Ý THỨC

Tai nghe tiếng êm ái

Thì lời buông ngọt ngào,

Lời thơm tho học hỏi

Tâm người sẽ thanh cao!

Ý Nga, 2-12-2013.

  

 

  


SAO MÀ THAM!

Quanh năm chạy vạy lo toan

Ngày ngày xoay xở cho ngoan, cho tròn

Tròn tiền? Tiền… bạc! Chẳng còn!

Tham lam, ham muốn mỏi mòn khắp nơi.

 

Quên lòng HỶ, hỏi sao vui?

Những ai tạo Đức: vui tươi đầy tràn

Căm hờn, sân hận? Mệt thân!

Trừ đi thời sẽ nhẹ nhàng thân ta.

 

Đừng tìm đoạt, chớ điêu ngoa!

Đời rồi như đóa sen ngà tỏa hương.

Ý Nga, 2-12-2013

 

 

  

 

ÁC BÁO

Đừng hãm hại con của người nha bạn

Bởi một ngày bạn cũng sẽ có con

Muốn ăn ngon đừng hèn mọn ra đòn

Móng tay nhọn, vỏ quýt dày đâu thiếu!

Ý Nga, 2-12-2013

  

 

 

 

HOA THU

Rì rào mưa vẫn nhẹ êm

Gió lay động lá, êm đềm nhạc thu

Vi vu, mây khuất sương mù

Giọt rơi còn đọng riêng tư: hoa chiều.

Ý Nga, 8.9.2008.

 

 

 

 

 


SINH, THÀNH

Tinh Cha, huyết Mẹ ra ta

Chuyển từ Biệt Nghiệp ta ra làm người

Nhận thương yêu đã ngàn lời

Vẫn chưa báo được trọn đời yêu thương.

Ý Nga, 18-11-2013.


No comments: