Wednesday, November 3, 2021

TẬN KHÚC (NGÔ TỊNH YÊN)

    Ngô Tịnh Yên

Tận khúc

Ta cứ nghĩ thời gian còn dài lắm!/ Nên hay quên bao món nợ ân tình. (Tranh: Đinh Trường Chinh)


Ta vẫn tưởng lòng người không thay đổi

Nên luôn tin cho đến tận cuối cùng

Khi nhân thế thường tình luôn gian dối

Có những người vẫn hát câu thủy chung

Ta cứ nghĩ thời gian còn dài lắm!

Nên hay quên bao món nợ ân tình

Khi chiếc lá đã không còn xanh thắm

Cả con đường cũng nuối tiếc bình minh

Cứ ngỡ tình là thiên trường địa cửu

Nên suốt đời mãi níu kéo hư vô

Biết đâu rằng hạnh phúc chẳng đâu xa

Mà ở cạnh bên nhau từng hơi thở

Về đâu nhỉ mai đây về đâu nhỉ!

Hạc nội mây ngàn hay giữa trăng sao

Trước hạn định bốn chín ngày qua hết

Xin được lần quỳ lạy cám ơn nhau

Về đâu đã chẳng biết về đâu nữa

Thì thôi đi cho tới Nại Hà cầu

Trước khi nhận uống chén canh quên lãng

Xin một lần được tạ lỗi với nhau.


No comments: