Wednesday, June 3, 2020

PHƯỢNG VỸ (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)PHƯỢNG VỸ

 

Ngồi xếp từng cánh phượng

Ép vào ký ức xưa

Mùa về trên lối nhỏ

Nghe miên mang chiều hè

Tôi đang ngồi nơi ấy

Thả từng cánh phượng trôi

Con đê chiều ngớ ngẫn

Hoàng hôn ráng nắng trời

Tháng năm mùa phượng vĩ

Con ve sầu thâu đêm

Mùa ngàn lời ly biệt

Ghép chung cánh phượng mềm

Ngồi nơi  vùng ký ức

Phượng vẫn vô tình rơi

Tiếng chim chiều say khướt

Rớt trên vũng sao trời

Ngồi xếp từng cánh phượng

Như xếp từng thời gian

Những ngày xưa thân ái

Chợt hiện bên phím đàn

Tôi đang ngồi nơi ấy

Chờ những bạn bè xưa

Từ bên trong tiềm thức

Lối cũ phượng vẫn chờ

 

Oklahoma June 2 , 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: