Thursday, March 4, 2021

UỐNG RƯỢU MỪNG XUÂN (TRẦN THU MIÊN)

 

Uống rượu mừng xuân

 

Mai ta yên giấc cuối đời/ Sẽ mang theo những mùa xuân lưu đày. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Uống đi em: Rượu mừng xuân
Có pha nước mắt, nỗi buồn ly hương!
Tưởng rằng qua khúc đoạn trường
Sẽ nguôi ngoai nỗi xót thương quê nhà
Ai ngờ mỗi tuổi thêm già
Càng thêm đau đáu xót xa đậm mầu.
Bây giờ sương nhuộm mái đầu
Quê hương dù đã vùi sâu xứ người
Mà sao vẫn thấy ngậm ngùi
Mỗi mùa Tết lại bồi hồi trong ta
Bánh chưng xanh/ bóng quê nhà
Miếng dưa hành có đậm đà nữa không?
Uống đi em cho ấm lòng
Cho vơi đi chút long đong phận người
Mai ta yên giấc cuối đời
Sẽ mang theo những mùa xuân lưu đày.

 

Trần Thu Miên

No comments: