Friday, July 23, 2021

CÁC KỊCH BẢN KINH TẾ VIỆT NAM KHI BỊ ẢNH HƯỞNG BỠI ĐẠI DỊCH (VOA - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Các kịch bản kinh tế Việt Nam khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Các kịch bản kinh tế Việt Nam khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch”. Ở Việt Nam, số ca nhiễm liên tục tăng hàng nghìn ca mỗi ngày, dẫn đến nhiều tỉnh thành phải phong tỏa. Liệu điều này sẽ dẫn đến những kịch bản kinh tế như thế nào?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/843703349594093


No comments: