Friday, July 9, 2021

RIP: CÔ LÊ THỊ CHIÊN (CỰU GS. NGUYỄN HUỆ- HIỀN THÊ GS. DƯƠNG ĐÌNH ĐỐNG)

 CVNN vừa được cô Ngô Thị Anh Thư cho biết tin buồn  là:

 

Cô LÊ THỊ CHIÊN

Cựu Giáo Sư Nguyễn Huệ Tuy Hòa

(Hiền thê của thầy DƯƠNG ĐÌNH ĐỐNG)

Vừa mãn phần ngày 08 tháng 07 năm 2021

Tại Sài Gòn.

 

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

 

Cựu HSPY & CVNN thành thật chia buồn cùng GS. Dương Đình Đống, cô Hòa & tang quyến.  Nguyện xin hương linh cô Lê Thị Chiên sớm về cõi vĩnh hằng.1 comment:

Kiểm Lê said...

Thành kính phân ưu cùng Thầy Dương Đình Đống và tang quyến,cầu nguyện Hương Linh Cô được sớm về cõi Vĩnh Hằng