Wednesday, July 7, 2021

LẼ ĐỜI (NGÔ MINH HẰNG)

 


 LẼ ĐỜI

            Sống ở xứ tự do ngôn luận

                                                                                                                        Tưởng cũng nên hiểu tận biết tường

                                                                                                                            Tự do trong nghĩa thiện lương

                                                                                                                        Là lời chân thật, nói đường thẳng ngay

                                                                                                                        Đừng tại ghét, đắng cay vu đặt

                                                                                                                        Chớ do yêu, thêm thắt hoa hương

                                                                                                                        Không vì xấu mặt ghét gương

                                                                                                                        Mà ba tấc lưỡi đả thương, hại người

                                                                                                                        Không tự phụ nói lời bất kính

                                                                                                                        Chẳng cúi đầu xu nịnh quyền uy

                                                                                                                        Đừng điều gian ác, thị phi

                                                                                                                        Tránh xa luận điệu bấc chì, tiểu nhân

                                                                                                                        Đời đã khổ đâu cần thêm khổ

                                                                                                                        Lòng đã đau sao đổ thêm buồn ?

                                                                                                                        Đâu tình nhân ái yêu thương

                                                                                                                        Đâu tâm công chính hiền lương loài người ?

                                                                                                                        Hãy dùng nó nói lời trong sáng

                                                                                                                        Có hay nào phỉ báng, sân si !

                                                                                                                        Tự do lạm dụng, ích gì ?

                                                                                                                        Phun người ngậm máu trước thì dơ ai ???

                                                                                                                        Thêm vào đó, mắt tai thiên hạ

                                                                                                                        Người nhìn vào đánh giá mình thôi

                                                                                                                        Ấy là chưa kể Đất, Trời

                                                                                                                        Quỉ, Thần, Phật, Chúa biết lời gian – ngay !

                                                                                                                        Chốn trần thế không ai toàn bích

                                                                                                                        Thì đừng nên chỉ trích, chê bai

                                                                                                                            Mình hay, mình giỏi, mình tài

                                                                                                                            Phúc mình, mình hưởng chứ ai mà nhờ !

                                                                                                                        Muốn tăng phúc, đắp bờ thiện đạo

                                                                                                                        Chớ gian hùng, trở tráo, phúc vơi

                                                                                                                        Cháu con mà được tốt tươi

                                                                                                                        Đừng quên cội phúc vun nơi tay mình

                                                                                                                        Muốn cây phúc tốt xinh thì khó

                                                                                                                            Phải tu thân mới có, mới thành

                                                                                                                        Muốn cây phúc đức tàn nhanh

                                                                                                                        Ác tâm, ác khẩu thực hành, hiện ngay !!!

                                                                                                                            Nhãn tiền quả báo đã đầy

                                                                                                                            Gieo chi gặt nấy xưa nay luật đời ...

                                                                                                                        Thì xin tu nhé, ai ơi ...

                                                                                                                                Ngô Minh Hằng

                       

 Chi chú: Tác giả cảm tác bài thơ này khi nhìn cảnh đời ô tạp chung quanh và đau lòng khi thấy rằng cùng là người VN lưu lạc xứ người mà lắm kẻ thích hơn thua với nhau từng câu nói. Trên các diễn đàn, không ai biết mặt ai nên một số người tha hồ dùng tên giả để vu khống phỉ báng người vô tội vạ hòng thoả mãn…nhu cầu. Tệ nhất là có những kẻ vì tiền mà nối dài tay cho VC, cúi mặt làm tay sai, đem nghị quyết 36 thi hành. Cầu xin Thượng Đế toàn năng hãy thức tỉnh lương tâm của những người này để họ nghĩ đến tương lai tổ quốc và dân tộc VN trước nguy cơ Hán hoá, để mối tương quan giữa con người với con người cùng chủng tộc được tử tế hơn, để họ biết tự trọng và tôn trọng người khác khi được sống trên một nước tự do, văn minh nhất nhì thế giới.

No comments: