Wednesday, July 7, 2021

NẪU ƠI! BÌNH YÊN XỨ NẪU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

NẪU ƠI! BÌNH YÊN XỨ NẪU

 

Nẫu ơi Nẫu !

Nẫu bình yên nẫu nhé

Ở xứ xa , ngày đêm lặng lẻ

Cứ ngóng tin , cứ cầu nguyện an yên

Xứ nẫu quê mình

Núi Nhạn ,Sông Đà

Một nắng hai sương , chắt chiu lam lũ

Những giây phút bất an

Những khổ đau tăm tối

Sẻ qua mau

Xứ nẫu, ĐỨC TỔ LƯU PHƯƠNG

Đêm hướng vọng cố hương

Chắp tay thầm nguyện

Những lời kinh hùng lực

Tan vào thinh không

Những tiếng mõ trầm khinh

Hòa vào hương gió

Nguyện nguyện nhiệm màu

Bình Yên Xứ Nẫu

 

Oklahoma July 2 .2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


Có phải là oan Thị Kính? haha

No comments: