Sunday, July 18, 2021

VĨNH BIỆT ASHLI (NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT)

 

VĨNH BIỆT ASHLI

 

Đưa tiễn Ashli đến nguyện đường

Đơn sơ thầm lặng, chẳng đèn nhang .

Không chuông báo tử, không còi hụ ,

Chỉ có mây trời trắng nghĩa trang .

 

Công lý ngày nay quá bất thường ?

Anh hùng tử nạn (1) chẳng huy chương.

Công dân tội phạm (2) cuồng khen thưởng

Tổ chức ma chay đại náo đường.

 

Thế sự đảo điên xã hội buồn

Nhìn quanh toàn thấy lũ cuồng điên

Chủ trương cờ máu chuyên vô sản

Bán rẻ lương tâm lấy bạc tiền.

 

Em đã đi vào quốc sử ghi

Cả đời vì Nước tội tình chi ?

Dấn thân tranh đấu quyền dân ý

Đòi lại công bằng phiếu cử tri .

 

Kẻ ác chủ mưu bắn giết em,

Mai này quả báo sẽ truy tìm

Tử hình trước điện Tòa công lý (3)

Ân oán công bằng chẳng phải oan .

 

Một cổ xe tang đến mộ phần

Ashli hưởng phước cõi thần tiên.

Ngày mai còn nhớ về tham dự

Đại Hội MAGA truy điệu em .

.

 

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

01/06/2021.

 

(1)     Nữ Đảng viên Cọng Hoa MAGA là  cựu sĩ quan  Ashli ​​Elizabeth Babbitt (35 tuổi) Cô từng có 14 năm phục

vụ trong không quân Mỹ và 4 lần được điều động quân sự

ra nước ngoài, trong đó có tới Iraq và Afghanistan, cô  bịviên  cảnh sát bắn tử vong tại Tòa nhà Quộc hội ngày 1/6/2021trong lúc biều tình ôn hòa đòi lại công bằng bầu cử.

(2)     Anh hùng tội phạm của BLM. Tử nạn vì xử dụng tiền  giả. Quả tang,

(3)      Tại tòa nhà Quốc Hội. Hoa Kỳ. trong ngày 6 Janv 2021.

 

Farewell ASHLI

( by Google )

 

Farewell  Ashli ​​ to the church

Quiet simplicity, no incense.

No death bells, no sirens,

Only white clouds in the cemetery.

 

Justice today is too unusual?

Hero's death (1) without medal.

Criminal citizen (2) reward madness

Organize a mass funeral.

 

Sad social turmoil

Looking around, I see crazy people

Proletarian blood flag policy

Selling cheap conscience with money.

 

I have entered the national history record

A lifetime for the guilty country?

Committed to fighting for civil rights

Claiming for a fair vote.

 

The evil mastermind shot and killed me,

Waiting for the day of retribution will search

Hanging head in front of the Court of Justice (3)

Revenge and justice must be repaid.

 

A hearse hears your feet off

About the Land of Ultimate Bliss in the fairyland.

Remember to attend tomorrow

The MAGA Congress commemorates you.

 

NGUYEN DINH HOAI VIET

June 1, 2021.


No comments: