Monday, July 12, 2021

SÔNG NƯỚC ĐẦY VƠI (NGƯ SĨ)

 


SÔNG NƯỚC ĐẦY VƠI....

 

Bóng nước mênh mang một con thuyền

Khung trời phẳng lặng ánh hừng lên

Thả lờ  buông lưới đời ngư phủ

Bập bềnh trôi nổi kiếp lênh đênh

 

Một mái chèo khua nước lặng lờ

Tinh sương trời nước quyện trong mơ

Nào ai tỉnh giấc Nam Kha mộng ?

Cuộc đời lam lũ kiếp tầm tơ.......!

 

Sông nước bao năm một kiếp đời

Nước ròng nước rặt nắng sương phơi

Chòi lá chông chênh che mái ấm

Tháng ngày nghe sóng  nước đầy vơi....!

 

Ngư Sĩ

 


No comments: