Wednesday, July 21, 2021

GIỌT SẦU KHÔNG ĐÁY (NHẤT PHƯƠNG)

 
Giọt Sầu Không Đáy

 

Nhất-Phương

 

Có chốn nào Xuân hơn nước tôi?

sáng trưa chiều tối một màu thôi

sắc trong như giọt sầu không đáy

màu của màn sương phủ mặt trời.

 

Có chốn nào vui hơn nước tôi?

bé thơ ngồi ngắm tuổi thơ rơi

tô son ướp phấn mua cơm áo

trộm dấu thương đau, dịu dáng ngồi.

 

Có chốn nào khôn hơn nước tôi?

dân phơi áo rách, gò lưng bơi

bơi theo giông tố, theo duyên số

ủ suối lệ khô, thắm điệu cười.

 

Có chốn nào tươi hơn nước tôi?

ngấp nghé tuổi trăm, tưởng mấy mươi?

“chàng” thăm quê cũ, ngôi hoàng tử

bừng giấc mộng du, uổng kiếp người.

 

Có chốn nào sang hơn nước tôi?

tiền chia từng bó giữa đêm vui

mặc cho sông núi âm thầm khóc

mất cả giang sơn, đất mẹ rồi.

 


No comments: