Wednesday, July 7, 2021

SAU MÙA CHINH CHIẾN (ĐỖ BÌNH)

  

SAU MÙA CHINH CHIẾN

Tặng Thúy. H

Em xõa tóc nghiêng vai gầy mời gọi,
Ta đắm hồn vào mộng tưởng xa khơi…
Làm cánh chim xiêu bạt khắp phương trời,
Em héo úa mang tình yêu vòi vọi!
Như thu về ghé ngủ ở hồn ta,
Ðể hoàng hôn gợn chút nắng quê nhà,
Trong vũng sáng thoáng niềm đau xứ lạ,
Ðã tàn đông sao chưa thấy xuân qua?!
Tiếc ngày xanh ta nhặt vội cánh đào,
Kết thành chuỗi dệt khung trời mộng ảo...
Vẽ tháng ngày lơ lửng giác chiêm bao,
Mặc nhân thế chuyển xoay dòng phiền não
Bao nhiêu năm biết em buồn ngóng đợi,
Mà hồn ta chỉ là áng mây trôi!
Vẫn mơ em màu ánh mắt tuyệt vời
Như tha thiết ngày về trong nắng mới...

 

ĐỖ BÌNH


No comments: