Saturday, July 17, 2021

GIẢN CÁCH TRIỆT ĐỂ Ở TP. SÀI GÒN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KINH TẾ NHƯ THẾ NÀO? (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Giãn cách triệt để ở Tp.HCM ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào?

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/1112646172576751

 


No comments: